تعرفه فعالیت در جامینجا

کارت ویزیت الکترونیک


6 ماه

120.000 تومان

با کد تخفیف

60.000 تومان

فروشگاه و کسب و کار


240.000 تومان

12 ماهه


* رایگان

فروشگاه و کسب و کار


120.000 تومان

6 ماهه


* رایگان

کارت ویزیت الکترونیک


200.000 تومان

12 ماهه

با کد تخفیف

95.000 تومان

ویژه!

کارت ویزیت الکترونیک


120.000 تومان

6 ماهه

با کد تخفیف

60.000 تومان

* فروشگاه ها و کسب و کارها در صورت ثبت کارت ویزیت به مدت یک سال از پرداخت حق اشتراک بخش فروشگاهی معاف می باشند.